Kategorija: Veljača

 • Kalendar veljača 2024

  Vrlo je teško precijeniti pogodnost vođenja bilješki sa obvezama, sastancima, pozivima u kalendaru pored datuma. Sljedeći predlošci kalendara za veljaču 2024 mogu se besplatno preuzeti u PDF, PNG, DOCx formatima. Svi kalendari spremni su za ispis na listovima uobičajene veličine A4. Preuzmite kalendar veljača 2024 Odaberite predložak koji vam se sviđa i preuzmite ga u…

 • Kalendar prosinac 2024, siječanj, veljača 2025

  Kako biste ovaj predložak kalendara za prosinac 2024. i siječanj, veljaču 2025. ispisali na A4 ili ga otvorili u programu Word, besplatno preuzmite jednu od sljedećih datoteka: PDF ili DOCx. Preuzmite kalendar prosinac 2024, siječanj, veljača 2025 PDF • DOCx

 • Kalendar prosinac 2023, siječanj, veljača 2024

  Kako biste ovaj predložak kalendara za prosinac 2023. i siječanj, veljaču 2024. ispisali na A4 ili ga otvorili u programu Word, besplatno preuzmite jednu od sljedećih datoteka: PDF ili DOCx. Preuzmite kalendar prosinac 2023, siječanj, veljača 2024 PDF • DOCx

 • Kalendar prosinac 2022, siječanj, veljača 2023

  Kako biste ovaj predložak kalendara za prosinac 2022. i siječanj, veljaču 2023. ispisali na A4 ili ga otvorili u programu Word, besplatno preuzmite jednu od sljedećih datoteka: PDF ili DOCx. Preuzmite kalendar prosinac 2022, siječanj, veljača 2023 PDF • DOCx

 • Kalendar prosinac 2021, siječanj, veljača 2022

  Kako biste ovaj predložak kalendara za prosinac 2021. i siječanj, veljaču 2022. ispisali na A4 ili ga otvorili u programu Word, besplatno preuzmite jednu od sljedećih datoteka: PDF ili DOCx. Preuzmite kalendar prosinac 2021, siječanj, veljača 2022 PDF • DOCx

 • Kalendar veljača, ožujak, travanj 2025

  Da biste pratili kalendar za veljaču, ožujak, travanj 2025., besplatno ispišite ovaj A4 predložak. Kalendar ima okomitu orijentaciju i velike datume. Preuzmite kalendar veljača, ožujak, travanj 2025 PDF • DOCx

 • Kalendar veljača, ožujak, travanj 2024

  Da biste pratili kalendar za veljaču, ožujak, travanj 2024., besplatno ispišite ovaj A4 predložak. Kalendar ima okomitu orijentaciju i velike datume. Preuzmite kalendar veljača, ožujak, travanj 2024 PDF • DOCx

 • Kalendar veljača, ožujak, travanj 2023

  Da biste pratili kalendar za veljaču, ožujak, travanj 2023., besplatno ispišite ovaj A4 predložak. Kalendar ima okomitu orijentaciju i velike datume. Preuzmite kalendar veljača, ožujak, travanj 2023 PDF • DOCx

 • Kalendar veljača, ožujak, travanj 2022

  Da biste pratili kalendar za veljaču, ožujak, travanj 2022., besplatno ispišite ovaj A4 predložak. Kalendar ima okomitu orijentaciju i velike datume. Preuzmite kalendar veljača, ožujak, travanj 2022 PDF • DOCx